Šance pro inovativní startupy - program CzechStarter

Agentura CzechInvest vyhlašuje ve spolupráci s MPO I Výzvu z rozvojového programu na podporu start-upů CzechStarter.

Cílem programu je přispět k urychlení rozvoje podnikatelských aktivit malých podniků prostřednictvím poskytování specifických zvýhodněných služeb a umožňuje vybraným inovativním podnikům seznámení se s podnikatelským ekosystémem vyspělého zahraničního trhu a možnostmi, které trh nabízí, včetně ověření schopnosti následného mezinárodního působení.   

Podpora je poskytnuta ve formě částečné nebo plné úhrady výdajů zvýhodněných služeb.

Společnosti získají:

  • Příležitost využít služeb odborníků z podnikatelského prostředí.
  • Možnost spolupracovat s několika mentory během Basic fáze.
  • Šanci navázat mezinárodní kontakty.
  • Příležitost prezentovat podnikatelský záměr v místě, kde se rodí budoucnost (Silicon Valley).
  • Zvýšení medializace společnosti.  
  • Možnost ucházet se o zájem investorů.  
  • Příležitost prezentovat podnikatelský záměr před odbornou veřejností.
  • Networking a možnost získání zpětné vazby.
  • Zapojení společností do dalších akcí realizovaných Agenturou CzechInvest.
  • Další zvýhodněné služby, které společnosti pomůžou urychlit rozvoj jejich podnikání a podpoří jejich akceleraci i mimo místní trh.

Příjem přihlášek probíhá od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Bližší popis programu.

Více informací na webových stránkách Agentury CzechInvest.

 

zpět na seznam novinek