Moravskoslezský kraj členem S3 platformy!

Od 10. května tohoto roku je Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj členem evropské Platformy pro inteligentní specializace (tzv. S3 Platforma). Ta vznikla za účelem asistovat členským státům a regionům EU v přípravě a implementaci strategií inteligentní specializace. Platformu má na starost Institute for Perspective Technological Studies ve španělské Seville a je sestavena z expertů a akademiků z široké oblasti inovací a regionálního rozvoje. Registrací do S3 Platformy náš region získal možnosti výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, semináře a školení, odbornou podporu a pomoc při vytváření strategie inteligentní specializace ze strany Evropské komise i ostatních regionů EU.

Díky členství v S3 Platformě se bude náš kraj moci letos zapojit do mezinárodního peer-review workshopu, na kterém bude jeho vznikající RIS3 strategie podrobena hodnocení nezávislých odborníků na tuto problematiku. Tím bude zajištěna její odpovídající kvalita a využitelnost při čerpání prostředků na vědu a výzkum z fondů EU od roku 2014.

Další informace o konceptu inteligentní specializace a o S3 platformě můžete získat na internetových stránkách http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.

zpět na seznam novinek