Nový portál o evropském výzkumu a vývoji spuštěn!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV otevřelo nový internetový portál http://www.evropskyvyzkum.cz. Cílem portálu je mapovat programy a iniciativy Evropské unie na podporu evropského výzkumu, a přinášet informace o Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Portál představuje jak jednotlivé programy a iniciativy ERA či dokumenty a orgány, které je formulují, tak i mezinárodní výzkumné organizace působící v rámci EU nebo v rámci evropských států. Samostatný oddíl je věnován oblasti výzkumu v České republice a jeho prolínání s evropskou úrovní. Na portálu lze také nalézt související právní předpisy, rozhodnutí evropských orgánů i další dokumenty vztahující se k celé řadě výzkumných odvětví. Důraz je kladen na mechanismy financování i poskytování dalších druhů podpory ze strany Evropské komise či jiných subjektů.

zpět na seznam novinek