Rada pro inovace MSK zahájila přípravy na další programovací období!

Dne 26.6.2013 jednala nově jmenovaná Rada pro inovace Moravskoslezského kraje. Rada má za úkol určovat strategické směry realizace Regionální inovační strategie MSK. Základním bodem jednání byla příprava na příští programovací období EU, kterému se v současné době zainteresované subjekty z našeho kraje intenzivně věnují. Konkrétně členové Rady jednali o nových operačních programech, které jsou určené na podporu výzkumu, vývoje a inovací, získali informace o stavu dosavadní inovační strategie, která se na území kraje realizuje již od roku 2009. Jedním z hlavních bodů bylo představení strategie inteligentní specializace. Zpracování tzv. "S3 strategie" je zásadní podmínkou pro čerpání ze strukturálních fondů  na výzkum vývoj a inovace v příštím programovacím období 2014+.  

zpět na seznam novinek