Kraj rozdělil téměř 11 mil. Kč na podporu inovací!

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20.6.2013 schválilo dotace na podporu inovací. Jedná se o tzv. "Inovační vouchery", tedy program, který poskytuje finanční prostředky na společné výzkumné projekty firem a univerzit a dále o program na podporu vytváření pracovních míst ve výzkumu a vývoji. 

Inovační vouchery se na území kraje vyhlašovaly již počtvrté a zájem byl opět veliký. Žádost o voucher podalo 46 firem a rozděleno nakonec bylo 9.755.900 Kč, a to 26 firmám. Naopak program na pracovní místa ve výzkumu a vývoji byl letos vyhlášen poprvé, ale i tak se finance na tento program vyčerpaly. Vybraným čtyřem společnostem bude rozdělena částka ve výši 1.188.600 Kč.

Výsledky jsou k dispozici na stránkách kraje.

zpět na seznam novinek