Soutěžte o nejlepší spolupráci roku a cenu TAČR!

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), za podpory Agentury CzechInvest.

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 23.8.2013.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.1.2012 až 1.6.2013. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. 

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč. Připraveny jsou taktéž věcné ceny a propagace nejlepších projektů.

Vítězný projekt z oblasti informačních a komunikačních technologií získá zvláštní ocenění Czech ICT Alliance.

Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete v letáku či na webu .

zpět na seznam novinek