Připravte se na první výzvy v programu COSME již teď!

Nový program COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) bude v příštím programovacím období (2014-2020) zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních.

Podle předběžných informací budou první výzvy v COSME směřovány na následující témata: 

 • Klastrové programy pro malé a střední podniky směřující internacionalizaci
 • Podpora Evropské strategie pro klíčové vynořující se technologie
 • Program klastrové excelence
 • Podpora sebehodnotících  nástrojů pro malé a střední podnikatele
 • Podpora sociální ekonomiky
 • Podpora výměny nejlepších praktik pro zkušené podnikatele
 • Program Erasmus pro mladé podnikatele
 • Celoevropské aktivity na podporu vzdělávání v oblasti podnikání
 • Finanční nástroje a doprovodné akce (záruční nástroj pro půjčky a kapitálový nástroj pro růst)
 • Enterprise Europe Network
 • Podpora v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro nečleny EU
 • Kooperace v oblasti průmyslových politik
 • Internacionalizace malých a středních podniků

Program COSME by měl začít 1.1.2014. Informace o programu naleznete na stránkách EU.

 

zpět na seznam novinek