Horizont 2020 odsouhlasen!

Mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou došlo ke shodě a uzavření jednání o návrhu programu Horizont 2020 a celkovém rozpočtu EU (EP bude o návrhu H2020 hlasovat na plenárním zasedání v září); to umožní, aby nový program mohl být zahájen již od počátku roku 2014.

Kompromis mezi oběma stranami nakonec vedl ke oboustrannému souhlasu, který zahrnuje: přibližně 2,8 miliardy €: (4% celkového rozpočtu) je rezervováno pro nástroje pro malé a střední podniky, 0,7 miliardy € (1%) je rezervováno na opatření pro zvýšení účasti EU12 (novější členské státy) v H2020, režijní náklady jsou omezeny na 25% přímých nákladů (bez možnosti započítávání skutečných režijních nákladů), doba mezi podáním návrhu na grant a jeho udělením – Time to Grant – bude snížena na 8 měsíců (v programu FP7 to bylo průměrně 12 měsíců, ale v roce 2012 se tato doba snížila na devět měsíců), bude zřízen pilotní projekt pro finanční schéma „fast track to innovation“ (podrobnosti budou teprve zpracovány). A nakonec: očekává se, že budou snadněji akceptována vlastní účetní pravidla účastníků.

zpět na seznam novinek