Poznejte historicky první spin-off firmu VŠB-TU Ostrava!

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava iniciovalo vznik historicky první spin-off firmy. Univerzita tak majetkově vstoupila do společnosti Projektově.CZ s.r.o. Společnost tvoří informační systém na řízení projektů. Produkt bude univerzita využívat i na řízení vlastních projektů, právě na Centru podpory inovací. Univerzita se bude dále podílet i na vývoji produktů, kde může využít znalosti studentů a profesorů, komerční využití by v budoucnu mělo přinést univerzitě dodatečné finanční zdroje.

Více inforamcí na webových stránkách.

zpět na seznam novinek