Novinky z projektu InNOBorder!

Projekt Inovace přes hranice (Innovation Through Border) implementujeme od října 2010 v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Hlavním cílem projektu je aktivizovat podporu inovatívním podnikům a institucím v partnerských regionech a vytvořit lepší podmínky pro vzájemnou spolupráci těchto subjektů vedoucí k vyšší konkurenční schopnosti všech partnerských regionů. Co se v rámci projektu realizovalo a vytořilo se podívejte v novinkách č.5.

zpět na seznam novinek