Jaké jsou budoucí trendy ve výzkumu a vývoji v Moravskoslezském kraji?

Agentura pro regionální rozvoj zpracovala a zveřejnila studie k S3 strategii Moravskoslezského kraje. Tyto studie byly vytvořeny v rámci prací na doplnění analytické části S3 strategie Moravskoslezského kraje. Podrobně popisují inovační infrastrukturu kraje a také analyzují hodnotové řetězce v hlavních sektorech krajské ekonomiky.

První z nich je Studie intermediárních institucí, která identifikuje všechny klíčové zprostředkující organizace (veřejnoprávní ho i privátního charakteru) pro podporu inovací v Moravskoslezském kraji. Studie popisuje jejich aktivity a vyhodnocuje aplikovatelnost těchto aktivit ve Strategii inteligentní specializace Moravskoslezského kraje.

Druhým dokumentem je Studie hodnotových řetězců v Moravskoslezském kraji.  Tato analýza patří mezi komplexní nástroje hodnocení současného a budoucího možného potenciálu podnikatelských subjektů po stránce dodavatelsko-odběratelských vazeb a s nimi souvisejících inovačních aktivit ve vydefinovaných sektorech. Výsledky analýzy hodnotových řetězců jsou široce využitelné pro strategické plánování v oblasti podpory podnikatelských subjektů v různých oblastech řízení firmy (výzkum, vývoj, marketing, lidské zdroje, apod.).

Poslední je Studie znalostních institucí a klastrů - ta podává ucelený přehled o výzkumných oblastech, kterým se uvedené organizace věnují a/nebo hodlají věnovat ve střednědobém horizontu příštích 3 – 5 let. Tento dokument doplní poznatky získané z analýzy hodnotových řetězců provedené ve firmách v MSK v pěti sektorech (hutnictví-strojírenství, energetika, automobilový průmysl, IT a biotechnologie) a společně s touto analýzou bude využit jako podklad pro odvětvové workshopy v uvedených pěti sektorech, jejichž cílem bude vydefinování oblastí výzkumné specializace pro S3 strategii Moravskoslezského kraje.

Všechny studie naleznete v elektronické podobě v sekci Ke stažení.

zpět na seznam novinek