Nástroje podpory biotechnologií byly představeny ve Varšavě!

Ve dnech 12.9 - 13.9.2013 byly na setkání partnerů projektu ETTBio (Effective technology transfer in biotechnology) představeny nástroje podpory biotechnologií. Jednotliví partneři prezentovali konkrétní případové studie, o tom jakým způsobem jsou rozvíjeny tyto aktivity v oblasti biotechnologií v regionech. Jednalo se o podporu spolupráce klastrů, vzdělávací aktivity, finanční nástroje, apod.

Účastnili se zástupci z Německa, České republiky, Polska, Velké Británie, Belgie a Estonska.  V rámci vzájemné výměny zkušeností budou v dalším kroku vybrány 3 z prezentovaných studií ze zahraničí, které následně partneři využijí v upravené podobě ve svých regionech. 

Hlavním výstupem projektu ETTBio budou tzv. regionální implementační plány, které vytýčí konkrétní kroky v příštích 3 letech, které mají posílit výzkumný potenciál v oboru biotechnologií v partnerských regionech, jak rozvojem vlastních výzkumných aktivit, tak i uplatněním nástrojů prezentovaných zahraničními partnery. Za Českou republiku prezentovala Agentura pro regionální rozvoj a.s. tři studie na téma Brokerage Events, dotační podpora z regionálních zdrojů a biotechnologický park 4Medi, který mezi partnery vzbudil největší pozornost. 

K vybraným zahraničním studiím se uskuteční na přelomu roku 2013/2014 workshop s regionálními partnery v Ostravě z řad výzkumných institucí, univerzit, Fakultní nemocnice Ostrava a dalších zainteresovaných firem, na kterém budou vybrané studie blíže prodiskutovány a budou navrženy konkrétní kroky k jejich realizaci. Takto upravené studie budou následně prezentovány na dalším setkání partnerů v Estonsku na jaře příštího roku.

Projekt ETTBio je financován ze zdrojů z EU, z programu Interreg IVC.

zpět na seznam novinek