Inovační profil regionu

Profil Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj proslul především svým významem v oblasti těžkého průmyslu – strojírenství, hutnictví, těžební průmysl - které dodnes ovlivňují značnou měrou charakter kraje. Logicky je pak většina výzkumných a vývojových kapacit spojena s velkými firmami právě v těchto odvětvích. celý článek

Vědeckovýzkumné kapacity v kraji

Moravskoslezský kraj je sídlem tří veřejných univerzit (Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě), na kterých každoročně studuje celkem cca 40 tisíc studentů, a také nově založených vysokých škol (Vysoké školy sociálně-správní v Havířově a Vysoké školy podnikání v Ostravě-Michálkovicích). Pro většinu výzkumných pracovišť a vysokých škol platí, že jejich vznik, reagující na aktuální hospodářský vývoj, zapříčinily změny a restrukturalizace v druhé polovině dvacátého století. celý článek

Klastry

Moravskoslezský kraj má v rámci ČR dlouhodobou tradici a zkušenosti v posilování konkurenceschopnosti regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím klastrové spolupráce. Tato spolupráce je v MSK i v celé ČR založena na odvětvovém sdružování podniků, univerzit a výzkumných a vývojových institucí, které jsou v ČR institucionalizovány v podobě klastrových organizací. celý článek

Prostory pro podnikání

Mezi konkrétní nabízené služby intermediálních institucí řadíme komplexní poradenství v nejrůznějších oblastech a fázích podnikání, řízení a výzkumu a vývoje, vzdělávání a školení, prostory a technické zázemí (kanceláře, nábytek, zasedací místnosti, internet, software, služby), poskytování vybavení, laboratoří a měřících přístrojů a mnoho dalšího. celý článek


Tisk Nahoru Zpět