Roper Engineering, s.r.o.

Společnost Roper Engineering byla založena v roce 2004 a specializuje se na návrh, vývoj, konstrukci a výrobu laboratorních zařízení. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti průmyslových aplikací v metalografickém, v plastikářském, v gumárenském, popř. v petrochemickém průmyslu.

Zakladatelem firmy je americká strojírenská společnost Roper Industries, která původně plánovala v Ostravě zaměstnat asi patnáct inženýrů, kteří budou mít na starosti výzkum a vývoj pro další členy holdingu. Dnes tato ostravská společnost zaměstnává přes čtyři desítky odborníků z různých oblastí, jako jsou mechanická konstrukce, vývoj elektroniky, návrh aplikačního softwaru a programů pro mikrokontroléry typu Altera, NEC nebo PIC.

Ostravský Roper pracuje na vývoji laboratorních strojů pro několik dceřiných společností Roper Industries, například pro dánskou firmu Struers, která vyrábí zařízení na přípravu metalografických vzorků nebo pro americkou Alpha Technologies. Té na zakázku vyvinuli speciální přístroj, který zkoumá složení gumárenských směsí na výrobu pneumatik. Dokáže z gumového vzorku určit velikosti a četnost různých příměsí, jako jsou křemík, uhlík, jestli je směs na gumy dobře rozmíchaná, zda-li má správnou velikost částic. Na základě výsledků lze vyhodnotit, jestli už má směs správné vlastnosti k výrobě nových pneumatik.

Dalším neméně zajímavým zařízením, na kterém se podíleli v minulosti inženýři společnosti Roper Engineering, je zařízení na měření kvality nafty. Toto zařízení umí určit tzv. cetanové číslo nafty (obdoba oktanového čísla u benzínu). Tyto laboratorní měřící stroje jsou používané v rafineriích po celém světě.  Do budoucna firma plánuje expanzi ve výrobní činnosti. Toto rozšíření umožní společnosti přenést výsledky z vývoje do výrobní fáze.

Kvůli rozšiřování kapacit Roper Engineering plánuje přesun do nových prostor na plochu přibližně 4.000 metrů čtverečních.

Bližší informace najdete na webu společnosti.

  

nahoru


VÚHŽ a.s.

VÚHŽ inovuje výrobky a vstupuje na nové trhy!

Společnost VÚHŽ a.s. vznikla v roce 1992 kupónovou privatizací ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa. Od roku 2007 se začlenila do skupiny TŽ-MS, kdy se stala stoprocentní dceřinou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.

VÚHŽ sídlí v Dobré se skládá z pěti divizí působících v různých odvětvích.

Divize Automatizace

Jedná se o výrobce elektromagnetických snímačů hladiny pro měření hladiny tekuté oceli v krystalizátorech na bramových a blokových kontilitích, který dodává svá měření zákazníkům po celém světě. Na bramových kontilitích mají snímače z VÚHŽ třetinový celosvětový tržní podíl. Divize výrazně investuje do vlastních výzkumných aktivit, čímž se jí daří prosadit u stávajících i nových zákazníků. Zejména zvládnutí instalací hladinoměru s elektromagnetickým míchačem nebo brzdou v krystalizátoru bude hrát klíčovou roli v udržení stávajících zákazníků a získávání nových zakázek. Nově společnost získala projekty na bloková kontilití ve spolupráci s hlavními dodavateli těchto technologií z Rakouska, Švýcarska a Japonska.

Divize Válcovna

Válcovna speciálních profilů je součástí výrobního řetězce skupiny TŽ-MS. Válcované tyče z Třince a Kladna zde jsou dále přetvářeny do nestandardizovaných speciálních tvarů dle požadavků zákazníka. Ty pak nacházejí uplatnění zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. Divize v minulém roce zúročila několikaleté úsilí o vstup na trh profilů pro výrobu lineárního vedení, které používají přední výrobci CNC obráběcích strojů. Za úspěch divize považuje mj. kontrakt na první dodávku profilů pro americkou tažírnu, což je pro divizi první realizovaný obchod mimo evropský kontinent. 

Divize Slévárna

Slévárna vyrábí speciální metodou odstředivého lití, která se od klasického stacionárního lití do písku liší dosahováním vyšší čistoty a homogenity odlitků, lepšími mechanickými vlastnostmi a jemnozrnější strukturou. Výrobky divize nacházejí uplatnění například v ocelářském průmyslu u válcoven trub, v energetickém průmyslu u výrobců komutátorů větrných elektráren, v potravinářském průmyslu u výrobců strojů pro mletí mouky, v krmivářském průmyslu u výrobců strojů na drcení zrna a obilnin apod.

Divize Povlakovna

Divize se skládá ze středisek Povlakovací centrum a Nástrojárna. Obě střediska spolu úzce spolupracují, zejména v případě, kdy zákazník požaduje komplexní dodávku ve formě výroby nástroje s následnou povrchovou úpravou – leštěním, nitridací a nanesením povlaku pro prodloužení jeho životnosti. V minulém roce byla na divizi dokončena velká investiční akce s celkovými náklady 75 mil. Kč, z čehož 30 mil. Kč bylo zajištěno formou dotací. Investice  zahrnovala PVD povlakovací linku, drátovou řezačku, CNC frézovací stroj a 3D souřadnicový měřicí přístroj, dále také zprovoznění druhé PVD linku. Navíc byla instalována další drátová řezačka.

Divize Laboratoře a zkušebny

Divizi tvoří čtyři vzájemně kooperující jednotky - Laboratoř chemická a radioizotopová, Laboratoř metalografická, Laboratoř mechanických vlastností a Laboratoř korozní. Kromě rutinních zkoušek a analýz divize nabízí speciální zkoušky a komplexní řešitelské aktivity v oblasti materiálového a procesního inženýrství se zaměřením na expertízy a VaV aktivity s praktickými aplikačními výstupy (např. optimalizace technologických procesů, zpracování odpadů).

 

nahoru


Tisk Nahoru Zpět