Dodávky automatizace spol. s r.o.

Firma Dodávky automatizace spol. s r.o. vznikla na počátku roku 1994 vyčleněním z podniku Vítkovice a.s. a následně byla v roce 1996 privatizována. Činnost firmy zaměřuje na provádění GO, SO a investičních dodávek v tuzemsku i v zahraničí a řadí se mezi střední podnikatelské firmy do 120 zaměstnanců.

Od svého vzniku až do současnosti prošla firma postupným vývojem. Převažující elektromontážní činnost v oblasti MaR byla postupně rozšířeny na všechny obory a služby silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace, elektronických výrobků, počítačových sítí a internetu. Současně s rozšiřováním kapacit a oborů v elektromontážní činnosti byla rozvíjena projekční, inženýrská a poradenská činnost pro všechna odvětví firmy.

V současné době naše společnost působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti měření a regulace, automatizovaných systémů řízení technologických procesů, elektro do 1000V a dodavatelsky do 22kV. Speciální činností jsou fakturační měření stanovenými měřidly, oblast výroby rozváděčů, oblast výrobků mikroelektroniky a oblast výpočetní techniky včetně realizace síťových projektů a služby Internetu.

Za dobu svého trvání firma realizovala více než 3500 zakázek menšího i většího charakteru na celém území České republiky, Slovensku, Německu, Polsku, Ukrajině, Skandinávii, Sýrii, Kostarice a dalších zemích světa.

V ČR se firma může pochlubit např. zakázkou „Komplexní dodávka akce „Rekonstrukce měření v Teplárně Vítkovice“ v Ostravě-Vítkovicích“ realizovanou pro ČEZ za téměř 4,4 mil. Kč či dodávkou podávacích čerpadel pro Dalkii.

nahoru


Projektově.CZ

Projektově.CZ je jednoduchý nástroj na úkolování v malých týmech. Je založen na tom, že s množícími se úkoly a projekty v malých společnostech se její zaměstnanci mnohdy přestanou v úkolech orientovat, zapomínají na ně, termíny se nedodržují, komunikací mezi členy týmu a hlídáním termínů se ztrácí čas, který by jinak mohl být využit pro prospěšnější aktivity. Projektově.CZ umožňuje jednoduše úkol zadat, stanovit jednoznačně odpovědnou osobu a systém sám kontroluje splnění úkolu a dodržení termínu. Komunikace nad úkoly v Projektově.CZ je unikátně propojena s běžným e-mailem, takže se neztrácí žádná důležitá data a odpadá nutnost informace zdlouhavě hledat.

Jedná se o  webovou aplikaci, která je bez instalace dostupná uživateli na kterémkoli počítači, tabletu či mobilu, jejíž použití usnadňuje řízení projektů a komunikaci v týmu.  Služba je postupně vyvíjena od roku 2012, kdy byla pilotována prvními uživateli.

Nejedná se o software, který by byl vyvíjen programátory „kvůli poptávce klienta“. Firma úzce při vývoji spolupracovala a i nadále spolupracuje s projektovými manažery, majiteli firem i samotnými řadovými zaměstnanci s cílem vytvoření softwaru, který práci v týmech opravdu usnadňuje.

Projektově.CZ umožňuje plánování projektů pomocí myšlenkových map, které lze volitelně provázat s Ganttovým diagramem. Následně jsou pak úkoly rozděleny členům týmu. Myšlenková mapa tak tvoří další přehledný nástroj, skrze který je možné projekt reportovat a řídit.

„Náš software je nástroj pro elegantní řízení projektů a díky naší aplikaci budou Vaše projekty postupovat k vytyčenému cíli, aniž byste je museli neustále sledovat a kontrolovat“ říká Zdeněk Solnický, jeden z jednatelů firmy.

Hlavním konkurentem je zcela jistě software Microsoft Project. Projektově.CZ se však vydalo odlišnou cestou. Namísto vytváření obrovského a nesmírně složitého programu se rozhodli vytvořit malý (a proto jednoduchý) program, který plní přesně to, co má dělat – pomoci menším týmům orientovat se snadno a bez zbytečných starostí v zadaných úkolech a uspořit čas a kapacitu vedoucích při hlídaní termínů svých kolegů či podřízených.

V květnu 2013 do společnosti majetkově vstoupila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a společnost Projektově.CZ s.r.o. se tak stala historicky první spin-off společností této univerzity. Tento vstup prohlubuje dosavadní spolupráci a umožňuje snazší transfer know-how ke koncovým klientům.

Firma má v současné době 3 zaměstnance a sídlí v podnikatelském inkubátoru VŠB v Ostravě-Porubě.

Bližší informace najdete na webu společnosti.

     

nahoru


Tieto Czech

„IT je dnes všude. Řídí nemocnice, celé továrny, burzy s cennými papíry nebo banky. Naše služby umožňují milionu lidem mobilní volání, nákup jízdenek na vlak, vyzvednutí léků v lékárně či platbu kreditní kartou v obchodě,“ říká Petr Lukasík, Country Manager společnosti Tieto Czech.

Tieto Czech je třetí největší pobočkou nadnárodní IT společnosti Tieto, což je největší severoevropský dodavatel IT služeb poskytující komplexní služby v oblasti IT pro soukromý i veřejný sektor a služby pro vývoj produktů v oblasti komunikace a moderních technologií. Tieto bylo založeno v roce 1968, sídlí v Helsinkách, má čisté tržby 1,7 miliard eur, zaměstnává na 15 000 expertů a působí ve více než 20 zemích světa.

Historie společnosti Tieto Czech se pak datuje od roku 2004. Původně dvacetičlenný tým se brzy rozrostl na společnost se stovkami pracovníků, což se podařilo díky spolupráci s krajem, městem a univerzitami. Tři roky od založení se počet zaměstnanců vyšplhal na první tisícovku, a firma se tak stala jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. S růstem společnosti se několikrát změnilo i její sídlo. K vilce v centru města se přidávaly další adresy, přičemž dlouho bylo Tieto Czech spojeno s Vědecko-technologickým parkem Ostrava. V roce 2012 se pak Tieto Czech přestěhovalo do nově vytvořeného komplexu budov Tieto Towers, aktuálně druhé nejvyšší stavby v Ostravě, kde sídlí většina z více než dvou tisíců zaměstnanců. Ti se podílejí na projektech pro finskou i švédskou vládu a regiony, pro telekomunikační a finanční společnosti i přední firmy v ocelářském, dřevozpracovatelském či mediálním průmyslu. O vysoce ceněné práci českých IT odborníků svědčí narůstající význam ostravské pobočky v rámci celé skupiny. Z původně vývojového centra se stala místem, kde dochází k přímému kontaktu s nejvýznamnějšími klienty celé korporace. Tieto Czech už není jen dodavatelem, ale taky partnerem, který chápe potřeby svých zákazníků a pomáhá jim v cestě za úspěchem. Poskytuje jim vysoce specializovaná IT řešení šitá na míru jejich podnikání, která jsou hlavním motorem jejich produktivity a ziskovosti.

nahoruTisk Nahoru Zpět