BORCAD cz

Společnost BORCAD cz byla založena v roce 1990 jako konstrukčně-vývojové studio současným majitelem a jednatelem Ing. Ivanem Borutou. Ten kdysi začínal jako konstruktér ve Vítkovicích a ostravském Kovopodniku. „Možnost realizovat vlastní nápady a řešit problémy po svém“, odůvodňuje Boruta, proč začal podnikat. Firma začínala v pronajatých prostorách v Ostravě se třemi zaměstnanci. O čtyři roky později bylo zaměstnanců již 25 a po dalších třech letech nestačila výrobnímu programu a počtu zaměstnanců ani pronajatá plocha, což vyústilo v přesídlení do nově vybudovaných prostor ve Fryčovicích.

Dnes je BORCAD cz předním evropským výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. „S našimi výrobky se může setkat téměř každý. Vybavili jsme sedadly například vlaky Pendolino, či nově Leo express, naše sedadlo v pendolinu si dokonce „zahrálo“ v Jamesi Bondovi. Dodáváme sedadla mimo jiné i do vlaků obsluhujících všechna významná moskevská letiště a podílíme se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči“ říká Ivan Boruta.   

Ve zdravotní technice se BORCAD cz zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu porodních postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. V tomto segmentu patří ke světové špičce. Nezaměnitelné produkty z Borcadu slouží pacientům a zdravotníkům doslova po celém světě. „Nedodáváme pouze jednotlivé části, dodáváme komplexní řešení. Když jsme navrhovali gynekologická křesla, absolvovali jsme až stovky hodin při rozhovorech s lékaři a sestrami. Potřebovali jsme každou – byť sebemenší – informaci o úkonech, které sestra a lékař při v ordinaci dělá. Z toho jsme pak vyvinuli gynekologickou ordinaci Gracie“.

Své výrobky firma dodává zejména na zahraniční trhy. Ve vývozu železničních sedadel převažuje Rusko. Se zdravotnickou technikou se Borcad prosadil napříč zeměkoulí od Japonska až po Peru. Poslední více než rok má firma své zastoupení i třeba v Zambii, Koreji, Indonésii. Ale i v tuzemsku je produkty Borcadu vybaven například Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, v Moravskoslezském kraji pak porodní postele používá ostravská Městská nemocnice nebo porodnice ve Vítkovicích, v Havířově a v Karviné.

Nejen funkčností, ale i designem firma válcuje konkurenci. Vývoj produktů probíhá ve spolupráci s designérskou firmou Jiří Španihel Design Studio a spolupráce je úspěšná. V roce 2011 získala gynekologická ordinace Gracie prestižní designové ocenění Red Dot a o rok později pak tuto cenu získalo pohodlné sedadlo pro vlakovou dálkovou dopravu Comfort. „Pomyslně můžeme říci, že cena Red Dot v designu je něco jako zlatá medaile z mistrovství světa“ dodává Boruta.

Inovace a vývoj patří k silným stránkám společnosti BORCAD cz. Filozofie každého produktu je přinést unikátní technické řešení a nepřehlédnutelný design. V prvních fázích vývojových prací vznikají koncepční kresebné studie a počítačové 3D modely, které umožní reálnou představu zákazníka o budoucím výrobku. Průběžné konzultace se zákazníkem vyjasní optimální variantu výrobku, pro kterou jsou připraveny počítačové 3D modely a následně pak funkční vzorky.

Ověřování a testování produktů probíhá na zkušebních pracovištích firmy BORCAD cz a ve specializovaných externích zkušebnách v České republice i v zahraničí. V rámci testování jsou prováděny například statické testy, životnostní testy, testy vlivu teplot apod.

Společnost má 135 zaměstnanců, exportuje do 42 zemí světa a díky jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším firmám v oboru. Obrat za rok 2011 dosáhl 430 mil. Kč.

Bližší informace najdete na webu společnosti.

nahoru


Elvac Ekotechnika s.r.o.

Firma Elvac Ekotechnika vznikla v roce 1991, v současné době sídlí v Ostravě a zaměstnává 20 lidí. Činnost se zaměřuje na aktivity v oblasti životního prostředí. Cílí na činnosti v oblasti analýzy odpadů a odpadní vody, měření emisí či dodávky technologií pro ochranu ovzduší. V oblasti měření emisí, kde má firma jednu z největších měřících skupin, jsou zákazníky např. Nová Huť, ČEZ nebo ČEPRO. 

Top činností firmy Elvac jsou dodávky technologií pro ochranu ovzduší. Technologické celky jsou určeny pro likvidaci organických těkavých látek, které jsou třeba v barvách a do ovzduší se dostávají například v lakovnách, tiskárnách či jiných průmyslových provozech. V současné době, za pomoci programu Alfa financovaného ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Technologické agentury ČR, firma vyvíjí své vlastní zařízení k likvidaci organických látek. Zařízení pracuje na principu spalování, jako i ostatní zařízení tohoto typu, nicméně díky různým technickým inovacím zařízení firmy Elvac potřebuje ke spalování nižší teplotu a vzniklé odpadní teplo používá k vlastnímu provozu. V konečném důsledku samotný zákazník, jenž podle legislativy musí tyto těkavé látky likvidovat, instalací zařízení firmy Elvac ušetří na provozních nákladech.

nahoru


IMCoPharma, a.s.

Předmětem činnosti společnosti IMCoPharma a.s. je transfer farmaceutických technologií, inovativních léčiv, léčivých a pomocných látek a management CMO především ze zemí EU do států bývalého Sovětského svazu.  Společnost se dále zabývá se svou sesterskou společností mcePharma s.r.o. výzkumem a vývojem vícesložkových pomocných látek určených zejména pro výrobu pevných lékových forem. Společný výzkum zaměřený také na efektivnější využití nových i současných výživových doplňků a jejich složek.

IMCoPharma a.s. je 100% proexportně zaměřená. Ve svých projektech realizuje transfer výsledků VaV, inovačních technologií z EU do třetích zemí a to především do zemí SNS. IMCoPharma má dceřiné společnosti v Moskvě (Rusko), v Kyjevě (Ukrajina), v Almaty (Kazachstán), reprezentační kancelář v Taškentu (Uzbekistán) a Minsku (Bělorusko). Z důvodu rozšiřování  své působení nejen na území SNS zemích ale i v Evropě, a také s cílem být blíže svým evropským partnerům, společnost IMCoPharma v roce 2014 otevřela své zastoupení ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo).

V rámci propagace se IMCoPharma každoročně účastní na nejvýznamnějších farmaceutických výstavách v EU ale také v  SNS, kde společně se svými partnery organizuje odborné semináře a workshopy. Na podporu prodeje spustila IMCoPharma  v roce 2015  unikátní prodejní webový portál imcobuy, www.imcobuy.com. Ve stejném roce se IMCoPharma stala jedním ze zakladatelů farmaceutického klastru MoPharmaC (www.mopharmac.com), jako jednu z možností ke sdílení informací a efektivnější realizace a transformace výsledků VaV do praxe.

IMCoPharma se již několik let účastní soutěže Exportní ceny DHL Unicredit a v roce 2014 obsadila 8. místo v kategorii malé podniky, a také soutěže Exportér roku 2014, kde obsadila 2. místo v kategorii střední vývozce s největším nárůstem exportu v období 2012-2013.

Dlouhodobým cílem společnosti IMCoPharma a.s. je vytvoření inovativní, strukturálně, zakázkově a finančně stabilizované transevropské farmaceutické firmy s velmi vysokým standardem produktů, služeb a celosvětově významným obchodním postavením na světových trzích, včetně zemí SNS. 

Více podrobností o společnosti najdete na webové stránce www.imcopharma.com.


   

nahoru


mcePharma, s.r.o.

Společnost mcePharma s.r.o. je dynamickou vývojovou farmaceutickou společností se sídlem v Bílovci, v nově zrekonstruovaném administrativnícm a výzkumně vývojovém centru, které vlastní sesterská společnost IMCoPharma a.s.

Hlavním zaměřením společnosti je výzkumně-vývojový projekt, zaměřený na vývoj vícesložkových pomocných látek určených zejména pro výrobu pevných lékových forem. mcePharma se také zabývá efektivnějším využitím vybraných výživových doplňků a jejich složek.

mcePharma spolupracuje při řešení svých VV úkolů  s vybranými univerzitním pracovišti a vysokými školami  České republiky. Tato synergická spolupráce s různými vysokoškolskými výzkumnými pracovišti umožňuje nacházet efektivnější řešení úkolů VaV. V rámci takových spoluprací mcePharma otevírá také možnosti pracovního uplatnění pro mladé a nadějné vědce.

mcePharma se v roce 2015 začlenila do farmaceutického klastru MoPharmaC (www.mopharmac.com), svým členstvím chce přispět k efektivnějšímu  řešení společných výzkumných projektů.

Výsledky výzkumu a vývoje chce mcePharma zavést do výrobní farmaceutické praxe. Obchodní aktivity budou zaměřeny zejména na trhy EU a USA.

mcePharma je zajímavým a perspektivním partnerem pro mezinárodní firmy z oblasti výzkumu, vývoje a  výroby farmaceutických pomocných látek doplňků stravy.

Více podrobností o společnosti najdete na webové stránce www.mcepharma.com

 

nahoru


ING corporation spol. s r.o.

Firma, jejímž klientem nikdo nechce být?

Rozhodně nemluvíme o kvalitě – kvalita výrobků a služeb firmy ING corporation je na světové úrovni. Firma však vyrábí ortotické a protetické pomůcky - tedy různé protézy a náhrady částí těla, které pomáhají lidem, kteří v důsledku zdravotních problémů či třeba úrazů přišli například o nohu, ruku či jinou část těla.

Rodinná firma ING corporation vznikla v roce 1991, nyní má 50 zaměstnanců a hlavní provozovnu má ve Frýdku – Místku. Do výrobního portfolia patří zejména náhrady horních či dolních končetin, náhrady dalších chybějících částí lidského těla (např. nos, ucho a dokonce oko), nebo o něco „obyčejnější“ sortiment jako jsou třeba ortopedické vložky či ortézy.

Část sortimentu tvoří i dětské helmičky, určené pro kojence s deformací hlavy, ať již vrozené nebo získané. Jako genetickou deformaci označujeme např. srostlé švy na hlavě dítěte po narození. Jednoduchý chirurgický zákrok a následná aplikace dětské helmičky nahrazuje rozsáhlou a rizikovou operaci.

Složité náhrady a pomůcky se vyrábějí na zakázku přímo pro daného klienta a používají se k tomu nejmodernější materiály a postupy. Některé náhrady už firma umí vyrobit pomocí 3D tiskáren, k měření parametrů pro vyráběné náhrady se používají digitální metody a k přesnému vymodelování se pak používají sofistikované počítačové programy.  Díky pečlivosti při přípravě se pak dá vyrobit náhrada, která pacientovi přesně sedí včetně barevnosti kůže, vrásek, žilek či řas. Po výrobě náhrady pak s klientem probíhá i závěrečné „ladění“, což například u protéz dolních končetin znamená složité digitální měření toho, zda protéza klientovi opravdu sedí a při jejím používání bude mít maximální komfort.

   

nahoru


PRIMUS CE s.r.o.

Firma PRIMUS CE má za sebou více než 100 letou historii. Začínala v r. 1911 v Belgii jako výrobce praček a myček pro domácnost. Na prádelenskou techniku se zaměřila až v roce 1970. S touto technikou zaznamenal Primus úspěch a rozvoj firmy byl nasnadě – rok 1991 znamenal otevření nové továrny ve Fulneku, rok 1992 přinesl koupi firmy Gladel (výrobce žehličů a bariérových praček) a rok 1998 zase stěhování do nového sídlav Příboře, do bývalého areálu Tatry Kopřivnice. Firmě neutekly ani důležité zahraniční trhy s velkým potenciálem a v roce 2012 Primus rozšiřuje i do Číny, kde koupil tamější firmu DELI MACHINERY a již disponuje 20 distributory v Číně.

„Naše pračky naleznete v mnoha zemích světa – od Číny po země latinské Ameriky, třeba Uruguay a to ve všech různých sektorech, kde si ani neuvědomíte, že pračky a sušičky jsou nutností. S pračkou z příborského Primusu se můžete setkat například v mincovních prádelnách v USA, v hotelu v Dubai, na vrtné plošině v Severním moři, na výletní lodi plující pod vlajkou Disney crusies Karibikem, v nemocnici v Kroměříži nebo třeba na Rally Paříž Dakar, kde naše pračka prala oblečení pro Lopraisův tým“ uvádí ředitel marketingu David Grendysa.

Strategické vedení firmy se ani v době krize nezaleklo investic do inovací a od r. 2009 vyvíjeli novou řadu praček, kterou v r. 2011 uvedli na trh. Jsou to pračky řady FX, které jsou unikátní svým bubnem CASCADE, jenž pomocí malých výstupků v pracím bubnu zajišťuje vyšší efektivitu praní a úspory jak vody, tak i detergentu.

„Nejen výkon praní, který je pro pračku samozřejmě zásadní, ale i design a ergonomie pračky je pro zákazníky důležitý. My jsme zvolili dánské designérské studio Smeedegard a Weiss, které nám pomohlo vytvořit líbivý, ale zároveň i ergonomický tvar pračky“ říká šéf projektu FX Milan Janíček. I detaily jsou pro příborské pračky důležité. Třeba jen vývoj vhodného otvírání pračky zabral pro novou řadu FX několik měsíců. K vývoji nových dílů – včetně „kliky“ dveří pračky -  Primus používá rovněž 3D tiskárnu. „Jednoduše si navržený díl vytiskneme na 3D tiskárně z plastu a pak zkoušíme, zda je navržen správně a je pro další použití vhodný. Někdy se ukáže, že díl není použitelný a musí se celý předělat. 3D tisk nám v takových případech pomáhá šetřit náklady, protože tisk dílů je pořád levnější než výroba prototypů či výroba lisovacích forem pro vstřikování plastů“ uvádí Milan Janíček.

Co se ekonomických čísel týče, Primus se svými cca 500 zaměstnanci vyrobí ročně okolo 20.000 praček a sušiček a vytvoří obrat přes 2 miliardy Kč.

Jaké má Primus další cíle do budoucna? Nyní pracujeme na nově řadě strojů RX, což jsou neodpružené pračky, které odebírají zákazníci zejména z USA, Blízkého Východu a dalších trhů. „Američtí zákazníci jsou poměrně konzervativní“ říká David Grendysa. “Neodpružené pračky jsou p

ovětšinou nahrazovány pračkami odpruženými – vyžadují menší nároky na prostor a ukotvení – nicméně naši američtí zákazníci nejsou na tuto změnu ještě připraveni a tak vytváříme novou a lepší řadu i těchto neodpružených praček“ dodává ředitel. Investice do vývoje a inovací považuje Primus za nutnost a ročně jim věnuje asi desítky procent svého rozpočtu.

Bližší informace najdete na webu společnosti.

 

nahoru


Mirel Vratimov a.s.

Mirel Vratimov a.s. je česká výrobní společnost s více než dvacetiletou působností na evropském trhu.

Historie společnosti sahá do roku 1992, kdy zahájila svou činnost výrobou a následným zpracováním pěnového polyetylenu pod vlastní značkou MIRELON®. Termoizolační trubice, pásky a desky MIRELON® se zařadily mezi nejznámější izolační materiály na českém a slovenském trhu a dodnes jimi jsou. Z pěnového polyethylenu společnost začala vyrábět také nejrůznější průmyslové obaly, které nacházejí své uplatnění v mnoha českých i zahraničních závodech. Izolační materiály i průmyslové obaly jsou nabízeny s širokou škálou laminací (AL, HDPE, LDPE, PET, samolep, atd.), které dále posilují jejich funkčnost. Nedílnou součástí polyethylenového výrobního programu jsou i již tradiční české karimatky a plovací nudle.

V roce 2007 byla činnost společnosti rozšířená o výrobu a zpracování extrudovaného polystyrenu. Polystyrenové podložky určené pod podlahy byly uvedeny na trh pod značkou STARLON®.

Na základě prvních zkušeností s výrobou extrudovaného polystyrénu "přišel nápad" rozšířit nabídkové portfolio o nové produkty – polystyrénové podložní misky, tácky a menuboxy hojně používané pro balení masa, uzenin, sýrů, zeleniny, ovoce a dalších potravinových produktů. První polystyrénové misky společnost vyrobila v roce 2009, tímto krokem rozšířila výrobní portfolio o první typ potravinového obalu.

 Prozatím posledním rozšířením firemního portfolia se stalo zavedení výroby průtažných potravinářských PVC folií v roce 2011, jichž je firma prvním a dosud jediným výrobcem v ČR. Fólie jsou vyráběny pro potravinářské provozy všech velikostí, ale také pro domácnosti, kam jsou distribuovány pod značkou Fresh'n'Roll. Stolní řezačky a balicí stroje spolu s průtažnými potravinářskými PVC fóliemi a polystyrenovými miskami tvoří komplexní nabídku potravinových obalů společnosti Mirel Vratimov a.s.

Dnes je společnost Mirel Vratimov a.s. jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců tepelných izolací, průmyslových obalů, potravinářských obalů a sportovních doplňků. Výrobní areál dělený na severní a jižní část má rozlohu více než 57 000 m2 a je v něm zaměstnáno téměř 100 pracovníků.

     

nahoru


Sky Paragliders, s.r.o.

Made in heaven, made by SKY!

Firma Sky Paragliders sídlí ve Frýdlantu nad Ostravicí a zabývá se na výrobu padákových kluzáků ,záložních padáků a sedaček pro paragliding. Byť se mohou zdát výrobní čísla malá – za minulý rok firma vyrobila 1100 padákových kluzáků, 4500 záložních systémů a 1600 postrojů, tak dosahuje 5% celosvětové produkce v tomto odvětví.

Domácí trh však tvoří pouze zlomek poptávky po výrobcích Sky Paragliders, více než 90% produkce vyváží firma do zahraničí. Mezi 53 státy, kam se padákové kluzáky vyváží, jsou největšími odbytišti Francie, Švýcarsko a Německo. Jan Šrubař dokonce říká že „mimo Antarktidy není žádný kontinent, kam bychom nevyváželi“ a dodává, že kupříkladu nyní čeká na odeslání zásilka pro čínskou paraglidingovou reprezentaci. Výroba padákového kluzáku neprobíhá v sérii ale na zakázku pro konkrétního zájemce, který si může  zvolit speciální barvy svého nového kluzáku či další customizaci pomocí nalepení vlastního loga. Na výrobu jednoho kluzáku je v průměru potřeba přes 50 hodin ruční práce. Materiál se nejprve nařeže pomocí laseru, poté přijde na řadu pečlivá kontrola všech nastříhaných dílů – vyřazují se ty, které mají např. vytažená vlákna, či téměř neznatelné ztenčení látky. Toto vše musí zaměstnanci svým pečlivým okem poznat. Následuje šití a vyvázání již hotového vrchlíku padákovými šňůrami. Před samotným odesláním zákazníkovi je pak každý kluzák zalétnut a ještě jednou vizuálně zkontrolován.

Pro někoho může být poněkud překvapivá i cílová skupina, „průměrný pilot“ je muž, evropan, v rozmezí 40 a 45 let. Pokud však vezmeme v potaz cenu padákového kluzáku – u základních modelů se cena pohybuje okolo 50 tisíc korun , tak již tento fakt tak překvapivý není.

Do budoucna se firma chce dále zabývat zlepšováním technologií a zvyšováním kvality výroby, kromě toho se Sky Paragliders podílí na vývoji paramotoru pro motorové létání a také vývoji nové tkaniny pro paragliding.  Firma figuruje na českém trhu od roku 1998 a v současné době zaměstnává přes 90 zaměstnanců.

   

nahoru


Tisk Nahoru Zpět