Zajímavé projekty

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou nejdůležitějším článkem při budování inovačního systému regionu, neboť jsou, v dnešní rychlé a globalizující se ekonomice, nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti. Investice do výzkumu a vývoje významně ovlivňují životaschopnost a růst podniků či celých odvětví na dlouhá léta dopředu. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé z nich, jež se v rámci Moravskoslezského kraje realizují:

Hutnictví a strojírenství

Název projektu

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC)

Realizátor

VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s partnerem projektu společností Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je vybudovat laboratoře a týmy, které budou vyvíjet, připravovat, zkoumat a optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru.

 

Jednotlivá oddělení RMTCV se zaměřují na:

  • Přípravu materiálů
  • Práškové technologie
  • Procesy tváření
  • Hodnocení vlastností materiálů
  • Experimentální ověřování technologií a aplikací

Mezi hlavní přínosy centra lze zahrnout zajišťování strukturních, mechanických, chemických a analytických hodnocení vlastností materiálů, rozvoj experimentálních metodik, vývoj a optimalizace užitných vlastností materiálů, optimalizace procesů při výrobě oceli a tvářecích procesů.

 

 

Kontakt

http://www.rmtvc.cz/

zpět


Tisk Nahoru Zpět