Zajímavé projekty

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou nejdůležitějším článkem při budování inovačního systému regionu, neboť jsou, v dnešní rychlé a globalizující se ekonomice, nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti. Investice do výzkumu a vývoje významně ovlivňují životaschopnost a růst podniků či celých odvětví na dlouhá léta dopředu. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé z nich, jež se v rámci Moravskoslezského kraje realizují:

Automobilový průmysl

Název projektu

Hluková laboratoř

Realizátor

spolupráce Moravskoslezského automobilového klastru a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Popis projektu

Výzkumná experimentální hluková laboratoř je projekt, který vznikl spoluprací Moravskoslezského automobilového klastru a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Srdcem projektu je polobezdozvuková komora, která byla vybudována na půdě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, a je ojedinělým zařízením tohoto druhu v celém moravskoslezském regionu a jeho širokém okolí.

 

Laboratoř nabízí následující služby:

 • vícekanálová měření všech běžných akustických veličin (akustický tlak, intenzita, výkon)
 • veškerá normalizovaná měření na objektech do rozměrů 1,1m x 1,1m x 1,1m
 • pro informativní měření je velikost měřeného objektu limitována rozměry vstupu do komory 1,25m x 2m
 • měření hluku v kombinaci s měřením vibrací
 • návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků
 • akustický design
 • měření hluku mimo prostory laboratoře
 • využití vědeckého potenciálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 

     

Kontakt

http://autoklastr.cz/

Nahoru

Název projektu

Tepelná laboratoř

Realizátor

spolupráce Moravskoslezského automobilového klastru a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Visteonu, a.s.

Popis projektu

Laboratoř pro testování tepelných a chladicích zařízení byla vybudována Moravskoslezským automobilovým klastrem za podpory Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Visteonu, a.s. Moderní laboratoř se špičkovými parametry se tak stává jedinečnou v Evropě. Zařízení je připraveno sloužit veškerým tepelným a chladicím zařízením v automobilovém průmyslu, dále pak například výrobcům tepelných čerpadel, a to nejen v oblasti měření parametrů, ale i dalšímu výzkumu a vývoji.

 

Toto unikátní a akreditované zařízení je využíváno především pro komerční činnost, ale také pro vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost VŠB-TU Ostrava. Konkrétní využití zařízení je např.:

 • vyšetřování chování kompletních chladicích a klimatizačních systémů za reálných pracovních podmínek,
 • měření výkonnostních charakteristik celých okruhů či jednotlivých komponent,
 • měření výkonnostních parametrů jednotlivých komponent,
 • využití pro stávající i nová alternativní chladiva, uvažovaná v závislosti na zpřísněné legislativní požadavky EU (Directive 2006/40/EC).

 

Laboratoř Také umožňuje měření těchto speciálních parametrů a jevů:

 • Vliv distribuce mazacího oleje a zkoumání hlukových projevů.
 • Měření charakteristik jednotlivých komponent.
 • Měření celkové energetické náročnosti - viz požadavek komise EU na snížení celkových emisí CO2 z automobilů.

 

  

Kontakt

http://autoklastr.cz/

Nahoru

zpět


Tisk Nahoru Zpět