Zajímavé projekty

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou nejdůležitějším článkem při budování inovačního systému regionu, neboť jsou, v dnešní rychlé a globalizující se ekonomice, nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti. Investice do výzkumu a vývoje významně ovlivňují životaschopnost a růst podniků či celých odvětví na dlouhá léta dopředu. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé z nich, jež se v rámci Moravskoslezského kraje realizují:

IT a elektrotechnika

Název projektu

IT4Innovations

Realizátor

VŠB – TU Ostrava, Ostravská Univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky AVČR, Vysoké učení technické v Brně

Popis projektu

Globálním cílem projektu IT4Innovations je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií.

 

V této souvislosti je v rámci projektu pořízena odpovídající výzkumná infrastruktura a vytvořeno výzkumné prostředí zaměřené na rozvoj jak výpočetních metod jako takových (IT jako předmět výzkumu), tak především nástrojů pro jejich efektivní využití (IT jako prostředek pro další výzkum či aplikační využití). Projekt IT4Innovarions je postaven na spolupráci a zkušenostech pěti subjektů.

 

Vizí Centra excelence IT4Innovations je stát se národním centrem excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií v ČR s důrazem na rozvoj a aplikace superpočítačových metod.

 

 

 

Kontakt

http://www.it4i.cz/

Nahoru

zpět


Tisk Nahoru Zpět