Zajímavé projekty

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou nejdůležitějším článkem při budování inovačního systému regionu, neboť jsou, v dnešní rychlé a globalizující se ekonomice, nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti. Investice do výzkumu a vývoje významně ovlivňují životaschopnost a růst podniků či celých odvětví na dlouhá léta dopředu. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé z nich, jež se v rámci Moravskoslezského kraje realizují:

Ostatní

Název projektu

Svět techniky 

Realizátor

Dolní oblast Vítkovice

Popis projektu

Dostat se pod pokličku vědě a technice?

Svět techniky, jeden název pro dva objekty, které najdete v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Návštěvníkům nabízí stovky zábavných atrakcí v expozicích, které je pobaví a také poučí v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách.V industriálním areálu národní kulturní památky se tak jen pár metrů od sebe snoubí tradice a historie s přítomností a budoucími vizemi.

 

Velký svět techniky

Na ploše 14 000 m2 objevíte 4 stálé expozice, divadlo vědy, 3D kinosál, učebny, laboratoře i dílny. Těšit se můžete na Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody s venkovní geologicko-botanickou zahradou, Divadlo vědy, 3D kinosál, moderní učebny, dílny a laboratoře pro netradiční výuku zajímavých oborů, např. robotiky, vesmíru nebo sluneční soustavy. Oddělená expozice Dětského světa je vhodná pro nejmenší děti od 2 do 6 let.

Společným jmenovatelem je hra, poznání i zábava propojené na jednom místě. Nejen pestré expozice, navíc bohatý doprovodný program, science show, ve které zapálení vědci naučí milovat fyziku i chemii opravdu každého, populárně-naučné přednášky, speciální akce, programy pro děti, netradiční výuka i volnočasové aktivity, to je Svět techniky! Návštěvníky překvapí, jak snadné a zábavné je přijít na to, jak jednoduše v praxi fungují fyzikální, chemické či matematické zákony.

V zrcadlové fasádě Velkého světa techniky se promítá historie, která se po vstupu dovnitř budovy mění v přítomnost.  STC je příkladem platformy klasického Science Centra na špičkové evropské úrovni, který má za cíl nejen popularizovat přírodovědné a technické obory formou interaktivní exponátů a zábavné výuky, ale především zajistit propojení výuky technických oborů (vzdělávacích institucí) se samotnými studenty, veřejností, silnými zaměstnavateli a rovněž také s veřejnou sférou (obce, města, kraje). Pro ty všechny vytváří synergický efekt.

 

Malý svět techniky

V těsné blízkosti Velkého světa techniky se nachází druhá interaktivní expozice Malý svět techniky U6. Ta je zaměřena na klasické tradiční technické obory našeho regionu (hornictví, hutnictví, metalurgie, doprava, elektřina). Celou výstavou vás provází Jules Verne a příběhová linka jeho románů. Projdete Ocelovým městem, poznáte Robura dobyvatele nebo zkusíte jaké to je cestovat Ze Země na Měsíc. Velcí i malí si zkusí řídit vlak jako strojvedoucí, proletí se letadlem, zahrají si na taviče v továrně, vesmírného kosmonauta nebo na kapitána Nema, který se prohání pod hladinou moře ve své ponorce. Zdánlivě složité fyzikální principy se díky hře stávají logickými a jasnými. Cílem je přiblížit všem objevitelům problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech jim ukázat, že technika není žádný strašák, ale záživný obor s budoucností.

Pro školáky jsou připraveny tři interaktivní učebny vybavené moderní multimediální technikou a nejrůznějšími didaktickými pomůckami včetně 3D televizí, tabletů, interaktivních tabulí, modelů fantastického světa z Lega i originálních maňásků pro nejmenší. Vše je postaveno na principu, že klasickou výuku doplňují zábavně interaktivní prvky, takže i zdánlivě nezáživná látka o vědě a technice se pro žáky stává zajímavou hrou.

 

Dolní oblast Vítkovice

Svět techniky je součástí unikátního industriálního komplexu Dolních Vítkovic, který se postupně mění v nadregionální vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Jeho součástí je tak mimo projekt Světa techniky rovněž Vysoká pec č. 1 s nově otevřenou nástavbou Bolt tower (vzdělávací trasa cestou uhlí-koks-železo), Multifunkční aula Gong a areál dolu Hlubina (zaměřen na humanitní oblasti vzdělávání). Industriální památka je spravována zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast Vítkovice, do jehož portfolia patří také areál hornické expozice LandekPark a spolupodílí se rovněž na projektu Trojhalí Karolina v centru města Ostravy.

 

 

 

Kontakt

www.stcostrava.cz

www.dolnivitkovice.cz

Nahoru

Náev projektu

Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou

Realizátor

Moravskoslezský dřevařský klastr

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

 

Rozvoj dřevařského klastru zvýší inovační potenciál a upevnění kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. V rámci projektu jsou realizovány jednotlivé dílčí společné projekty, podporující rozvoj inovací, výzkum a transfer znalostí a výsledky výzkumu v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

 

 

 

Kontakt

http://www.msdk.cz/projekty/oppi-spoluprace-klastry/o-projektu/

Nahoru

zpět


Tisk Nahoru Zpět