Rada pro inovace a její platformy

Prezentace z Inovační platformy Regenerativní medicína dne 13.6.2017

 • Prezentace Michenka_Titanové slitiny a jejich použití v biomedicíně -  Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 22. 5. 2017


Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 9.2.2017


Prezentace z Inovační platformy Regenerativní medicína dne 6.12.2016


Prezentace z Inovační platformy startups dne 24.11.2016

 • Švýcarsko - Stáhnout                                                       
 • Japonsko - Stáhnout
 • Akční plán - Stáhnout
 • Studie podnikatelské inkubátory -  Stáhnout

Prezentace z Inovační platformy Pokročilé materiály dne 26.10.2016


Prezentace z Inovační platformy Moderní řídící systémy dne 14.9.2016


Prezentace z Rady pro Inovace MSK dne 2.6.2016


Prezentace z Rady pro Inovace MSK dne 3.5.2016

 • Návrhy k aktualizaci_Pawera - Stáhnout
 • Akční plán_Bardonova - Stáhnout
 • Strategické projekty_Pawera  - Stáhnout                             
 • Smart Akcelerator -Stáhnout

Prezentace z inovační platformy Klastrnet dne 30.3.2016


Prezentace z jednání inovační platformy Moderní energetika a zpracování odpadu - 27. 1. 2015

 • Kogenerační technologie_Švrček - Stáhnout
 • Kogenerační technologie_Dvořák - Stáhnout
 • Zdroje financování_Jakob_Bardoňová - Stáhnout
 • Strategický projekt_Energetická účinnost_Vít - Stáhnout
 • Nerostné suroviny do RIS3 MSK_Dombek - Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 21. 10. 2015

 • SmAcc_stav pripravy - Stáhnout                                       
 • Asistence - Stáhnout
 • Metodiky RIS3 MSK 2014-2020_Jakob_Pawera - Stáhnout
 • Strategické projekty  -  Stáhnout

Prezentace z jednání inovačních platforem 5. – 9. 10. 2015

 • Jakob - Akční plán RIS3 MSK pro 2015-2016- Stáhnout
 • Honeš - Krajské dotační programy zaměřené na podporu podnikání a VaV v MSK - Stáhnout
 • Klapcová - RIS3 MSK – aktuální stav - Stáhnout
 • Pawera – Strategické projekty - Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 24. 6. 2015

 • Chovanioková - Aktuální stav RIS3 na národní a krajské úrovni - Stáhnout  
 • Jakob, Pawera - Akční plán Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014-2020 pro léta 2015-2016 -Stáhnout
 • Klapcová - OP PIK a OP VVV – aktuální výzvy do konce roku 2015 Stáhnout    
 • Chovanioková - Smart akcelerátor – aktuální stav - Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 6.5.2014

 • RIS3 MSK_Aktuální stav_Chovanioková  -Stáhnout
 • RIS3_MSK_Annex_Pawera - Stáhnout
 • RIS3_MSK_Implementace_Chovanioková - Stáhnout
 • RIS3_MSK_Akční plán_Jakob - Stáhnout
 • RIS3_MSK_Podpora inovací_Sikora  -Stáhnout
 • RIS3_MSK_Další postup_Chovanioková - Stáhnout
 • Fotografie - Jednání Rady pro inovace 6.5.2014 - Stáhnout

Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 10. 12. 2014


Prezentace z kulatého stolu k akčnímu plánu RIS MSK - 24.2.2014


Prezentace z kulatého stolu k akčnímu plánu RIS MSK - 18.2.2014


Prezentace z jednání Klastrnetu ze dne 17.12.2013


Prezentace z jednání Rady pro inovace MSK dne 20. 11. 2013