Horizont 2020 je určen pro vědu, výzkum a inovace a měl by zabezpečit konkurenceschopnost Evropy a její ekonomický růst včetně zajištění nových pracovních míst. Horizont 2020 se zaměřuje na rozvoj špičkového výzkumu, posílení inovací v průmyslu včetně investic do klíčových technologií. Rovněž by se měl zabývat sociálními změnami, jako jsou demografické změny, zdraví, udržitelné zemědělství, čisté energie, klimatické změny atd.

Rozpočet programu Horizont 2020 je 70 mld. €, a to na léta 2014 – 2020, z toho částka 2,8 mld. €, tedy 4% rozpočtu určeného pro Horizont, bude zaměřena na nové nástroje na podporu malých a středních podniků.

Horizont 2020 stojí na třech prioritách. Těmi jsou

  1. Vynikající věda
  2. Vedoucí postavení průmyslu
  3. Společenské výzvy

Více informací na webové stránce EK nebo v brožuře či na českých stránkách pro program Horizont.