Integrované teritoriální investice

Integrované teritoriální investice neboli ITI je nový finanční nástroj, který spojuje finanční prostředky z více evropských zdrojů. Peníze je pak možno využít pro realizaci jak infrastrukturních projektů, tak projektů rozvoje lidských zdrojů. V České republice může tento nástroj využít sedm velkých metropolitních oblastí a aglomerací, jednou z nich je Ostravská aglomerace. Ta je soustředěna na oblast pěti statutárních měst (Ostravy, Havířova, Karviné, Opavy a Frýdku-Místku) a jejich okolí. Celkem zahrnuje 124 obcí s více než 960 tisíci obyvateli.

ITI bude realizováno pomocí šesti operačních programů (IROP, OPVVV, OPPIK, OPZ, OPD, OPŽP) v rámci kterých má ITI ostravské aglomerace rezervován finanční zdroje.

Vyhlášení konkrétních výzev a jejich administraci má však na starosti nositel a zprostředkující subjekt ITI, kterým je Statutární město Ostrava.

Bližší informace naleznete na http://www.itiostravsko.cz