Děti na školách v Moravskoslezském kraji se učí hrou!

Děti na školách v Moravskoslezském kraji se učí hrou!

V průběhu roku 2018 byla vyvinuta a otestována Edukační zážitková hra zaměřená na matematiku a další přírodovědné předměty, která byla zrealizována v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie. Celkem bylo vytvořeno 5 edularpů zaměřených na matematiku a důležité STEM předměty. Všechny vyvinuté hry jsou zdarma dostupné k volnému použití. Získat je můžete na webových stránkách, a to včetně manuálů v českém a anglickém jazyce a všech potřebných materiálů k uvedení her.