V kraji byla ustavena nová Rada pro inovace!

V kraji byla ustavena nová Rada pro inovace!

V kraji byla ustavena nová Rada pro inovace!

Rada pro inovace Moravskoslezského kraje funguje od června 2018 v novém složení. Z původních 24 členů je nyní pouze 9 stálých členů, mezi kterými jsou zástupci podnikatelské sféry, výzkumných organizací, orgánů veřejné správy a dalších institucí podporujících VaVaI.

Rada pro inovace je řídícím orgánem Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje a dohlíží tak nad aktivitami krajského inovačního systému. Více o Radě vč. seznamu nových členů zde.