Zapojte se do propagace inovací v MSK!

Zapojte se do propagace inovací v MSK!

Je vaše firma něčím specifická? Vyrábíte něco, co na potakání budí wow efekt? Něco, co nikdo jiný nedělá?

Pokud ano, napište nám a pojďte spolu s námi ukázat, že i na „východě“ umíme dělat originální a kvalitní věci.

Hledáme 40 inovačních firem se sídlem v Moravskoslezském kraji, které se chtějí zapojit do marketingových aktivit spojených s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje (RIS 3 MSK).

Nic moc od vás nepotřebujeme. Chceme jen váš příběh a informace o vašem inovativním produktu/službě.

Výstupy, které ze spolupráce s vámi získáme, použijeme k budování a posilování vnímání nově zaváděné značky inovací Moravskoslezského kraje.

O co půjde? Nejprve ve firmě proběhne dotazníkové šetření, kterým bude zjišťován podnikatelský příběh, informace o inovacích, vztah k regionu, apod. Následně připravíme propagační materiály, které budou obsahovat informace zjištěné při dotazníkovém šetření. Cílem celé této akce je propagace Moravskoslezského kraje jako inovačního regionu, nikoliv pouze propagace konkrétní firmy.

Kriteira výběru a více informací naleznete zde.

Pokud máte zájem o zapojení, kontaktujte v termínu do 15.10.2018 Ing. Hanu Šandovou, sandova@msid.cz tel.: 731 653 527.