RISMSK

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RISMSK)

je dokumentem, ze kterého vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji. Tato strategie je v kraji uplatňována od roku 2010, v roce 2012 aktualizována a její platnost zároveň prodloužena do roku 2020.

Koordinaci aktivit a dohled nad naplňováním RISMSK vykonává Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj (nově společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s.). Řídícím orgánem je Rada pro Inovace. V současné době je strategie realizována zejména prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor.