Nové podzimní kurzy!

Nové podzimní kurzy!

Děláte opravdu dobrý výzkum, ale nikdo o něm neví? Potřebujete zpropagovat výsledky vaší vědecko-výzkumné činnosti? Chcete aplikovat své poznatky do praxe a zároveň na tom i vydělat? Přesně na tyto otázky a na mnoho dalších najdete odpovědi na následujících 6 školeních, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s firmou Alevia.

   6.9.     Popularizace a medializace VaV (registrace)

27. 9.    Transfer technologií a komercializace výsledků VaV (registrace)

25. 10. Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací (registrace)

8. 11. Řízení inovací ve firmách (registrace)

22. 11.  Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI (registrace)

6. 12.  Management výzkumu, vývoje a inovací (registrace)

Školení je ZDARMA. Počet účastníků za organizaci není omezen. Kapacita školení je 20 osob. Je možné přihlásit se na libovolný počet témat.

KDE sídlo Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava)

V KOLIK 8 – 12 h

Těšíme se na Vás!

Kurzy jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.