Inovační platformy

Inovační platrormy

Vedle Rady pro inovace fungují v inovačním systému Moravskoslezského kraje také odborné inovační platformy. Tyto platformy mají formu expertních skupin, které se zabývají řešením a projednáváním konkrétních témat souvisejících s RIS3. Jejich hlavním úkolem je dohled nad odborností aktivit, které se v kraji dělají v rámci RIS3 MSK. K jejich běžné agendě patří např. vydávání expertních stanovisek při aktualizaci RIS3 MSK, identifikace, návrhy a následná realizace aktivit/projektů naplňujících RIS3 strategii.

V současné době fungují tyto inovační platformy:

Tyto inovační platformy vznikly přirozeně v rámci aktualizace RIS3 MSK na podzim 2013. Inovační platformy se scházejí pravidelně minimálně 1x ročně a nemají stálou členskou základnu. Jejich složení se odvíjí od aktuálně projednávané agendy (na konkrétní témata jsou zváni odborníci v dané oblasti).